Parni Romni

Standard

Gypsy Bohemians – Tockolotoc composed this song about their band leader, who once married a white – non gypsy – woman, or gadza. This song is from the original album Kale bala, kale jakha (Black hair, black eyes)

Parni Romni

Kana nane e chaj pati vaľi
ta mi čhivel pes andro pani.
Kana hiňi igen barikani
nane šoha lačhi chulaňi.

The me mange iľom gadža
ma kamavas čhajen romanen
kaj te dikhen ola Roma
hoj man hiňi parňi romňi
romňi, parňi romňi.

La gandžaha menge me dživavas
so kamavas mange keravas
hoj ča imar adaďives džanav
kaj la romaňa ča me kamav.
Lakre šukar jakhora
lakre kale balora.

The me mange iľom gadža
ma kamavas čhajen romanen
kaj te dikhen ola Roma
hoj man hiňi parňi romňi
romňi, parňi romňi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s